checklist documenten hypotheekadvies

Welke documenten hebben wij nodig?

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Checklist documenten aan te leveren voor een oriëntatiegesprek

Wie ben jij/zijn jullie

Legitimatiebewijs

Waar moet een kopie legitimatiebewijs aan voldoen?

 • Legitimatiebewijs moet nog geldig zijn.
 • Kopie in kleur en duidelijk leesbaar.
 • Rijbewijs wordt door de hypotheekverstrekkers niet geaccepteerd.
 • Origineel meenemen naar de afspraak omdat de adviseur moet verklaren dat het een kopie is van het origineel.
 • Kopie op ware grootte.
 • Paspoort > vanaf 2014 inclusief achterzijde fotopagina met BSN-nummer.
 • Identiteitskaart> altijd voor- en achterzijde.

Inkomen

Laatste loonstrookje

Loonstrook mag niet ouder zijn dan twee maanden.

Opgave overige inkomsten

Bijvoorbeeld huur, pacht of freelancewerk.

Pensioenoverzicht

Uniform pensioenoverzicht (UPO) per pensioenuitvoerder, of laatste UPO van het pensioenfonds waar je actief aan deelneemt plus een uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Op deze website kun je inloggen met je DigiD. Wij hebben dan de samenvatting nodig waarop de bruto bedragen per pensioenuitvoerder staan vermeld.

Inkomen uit eigen onderneming

Voor een oriëntatiegesprek is een inschatting van de gemiddelde winst uit onderneming van de afgelopen drie kalenderjaren voldoende. Voor een DGA rekenen we in eerste instantie met het inkomen uit loondienst. In een later stadium zal er meer informatie aangeleverd moeten worden zodat we het inkomen uit onderneming kunnen berekenen.

Eigen geld

Afschrift spaarrekening(en)
 • Naam, datum en rekeningnummer zichtbaar
 • maximaal twee maanden oud
Afschrift beleggingsrekening(en)
 • Naam, datum en rekeningnummer zichtbaar
 • maximaal twee maanden oud
Waardeoverzicht levensverzekering(en)

Meest recente waardeoverzicht van jouw spaar- en/of beleggingsverzekeringen.

Verzekeringen

Polis overlijdensrisicoverzekering(en)

Meest recente polisblad.

Polis arbeidsongeschiktheids- en woonlastenverzekering(en)

Meest recente polisblad.

Polis spaar- en beleggingsverzekeringen

Meest recente polisblad.

Leningen

Opgave lening(en) en creditcard(s)

Denk hierbij ook aan een limiet op de betaalrekening, klantenpassen en creditcards

Contract private lease

Contract waarin minimaal de leaseprijs en de duur van het contract is terug te vinden.

Opgave studieschuld DUO
 • Opgave met oorspronkelijke hoofdsom, duur contract en termijnbedrag.
 • Opgave openstaande saldo

Huidige woning

(voorlopige)verkoopovereenkomst

Ondertekend door beide partijen.

Opgave laatste WOZ-waarde

Mocht je de laatste WOZ-opgave niet kunnen vinden dan is deze waarschijnlijk ook te downloaden via WOZ-waardeloket.

Let op. we hebben ook een WOZ-waarde van overige onroerende zaken zoals een tweede woning of vakantiehuisje nodig.

Huidige hypotheek

Jaaropgave(n) hypotheek afgelopen jaar

Meest recente opgave lopende hypothe(e)k(en)

Oorspronkelijke hypotheekofferte

Oorspronkelijke hypotheekofferte van de huidige hypotheek.

Wanneer je een oriëntatiegesprek hebt ingepland met een van onze adviseurs, dan zouden wij graag voor dit gesprek alvast gegevens willen ontvangen. De adviseur kan zich dan voorbereiden op het gesprek. Dat is voor zowel de adviseur als voor jou prettig.

De checklist op deze pagina kun je gebruiken om de informatie die de adviseur nodig heeft te verzamelen. Uiteraard hoef je alleen de gegevens die van toepassing zijn aan te leveren.

Wanneer je bij ons een hypotheekdossier hebt, dan kun je op deze pagina inloggen om te bekijken welke documenten er nog aangeleverd moeten worden voor het hypotheekadvies of de hypotheekaanvraag. De inloggegevens voor je persoonlijke pagina heb je als het goed is via een e-mail ontvangen. Heb je deze (nog) niet ontvangen of ben je jouw inloggegevens kwijt, dan kun je ons altijd bellen of een e-mail sturen naar info@clarte.nl. Je ontvangt dan opnieuw jouw inloggegevens.

Documenten aanleveren voor een hypotheekaanvraag of hypotheekadvies.

Een hypotheek afsluiten is een beslissing die veel impact heeft op de financiële huishouding. Voor de meeste mensen is de hypotheeklast de grootste maandelijkse last die ze hebben en de financiële verplichting die je aangaat is voor een lange duur. Daarnaast is het zoals ze noemen een complex product. Dit komt mede doordat de laatste jaren veel veranderd is op fiscaal en juridisch gebied. Om ervoor te zorgen dat je een goed en duidelijk advies krijgt is het noodzakelijk dat we veel informatie van je ontvangen. Daarnaast is het belangrijk dat we aan de hand van verschillende documenten na kunnen kijken of we uitgaan van de juiste gegevens. Als we namelijk iets over het hoofd zien kan dat grote gevolgen hebben.

Bij de aanvraag van een hypotheekofferte vraagt de hypotheekverstrekker ook verschillende documenten op. Zij kijken heel secuur naar deze documenten en beoordelen aan de hand hiervan of ze een offerte uit willen brengen. Het aanleveren van de juiste stukken de de beoordeling kan in bepaalde gevallen relatief lang duren. Soms duurt het enkele weken voordat we alles aan hebben kunnen leveren en dat alles positief is beoordeeld door de hypotheekverstrekker. Dat is niet altijd prettig want als je een woning hebt gekocht wil je natuurlijk zo snel mogelijk duidelijkheid of je de hypotheek die je wilt ook kunt krijgen.

Er is dan ook veel winst te behalen als de juiste documenten worden aangeleverd. Deze pagina is bedoeld om je hiermee te ondersteunen. Het kan zo zijn dat de hypotheekverstrekker om meer documenten gaat vragen maar hiermee hebben we alvast een groot gedeelte behandeld.

Uiteraard hoef je alleen de documenten aan te leveren die ook daadwerkelijk van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie. Als je bijvoorbeeld geen ondernemer dan hoef je ook geen uittreksel van de Kamer van Koophandel aan te leveren. Mocht je nog vragen hebben over de aan te leveren documenten dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.